Site Overlay

Sự khác biệt giữa unplated và bento

Unplated : Trang trí đẹp, dễ dàng hâm nóng, bảo quản được lâu

Bento       : Tiện lợi khi mang đi, dễ dàng hâm nóng,